Myslíte si, že dokážete počas vášho pôsobenia v NRSR a v rámci programu VNPM urobiť z východného Slovenska kraj, ktorý bude sebestačný v potravinovej sfére?

Vybudovanie potravinovej sebestačnosti pre východoslovenský kraj bude trvať minimálne 10 rokov. Bohužiaľ, družstvá sa rozbili a náš trh sa zaplavil lacnými potravinami zo západu. Potravinová sebestačnosť je priamo závislá na zmenách v rámci ministerstva pôdohospodárstva, kde máme experta Branislava Becíka a vieme presne, čo je potrebné urobiť. Je potrebné investovať do celého distribučného reťazca v rámci poľnohospodárstva. Jednak družstvá, výkupné centrá, spracovateľské firmy a odbyt. Najdôležitejšie v celom procese je začať, lebo síce je proces zdĺhavý (min. 10 rokov), ale ak nezačneme, výsledok sa nikdy nedostaví.

Comment on this FAQ