Je bežnou realitou, že občan s minimálnou mzdou má nižší dôchodok ako nepracujúci, z dôvodu, že je vypočítavaný z priemernej mzdy. Plánujete to zmeniť?

Áno, je to jeden z bodov, ktorý máme v pláne riešiť. Nie je normálne odmeňovať neaktivitu.

Comment on this FAQ