Čo plánujete robiť po získaní mandátu s nevyužitým potenciálom v poľnohospodárstve v okrajových častiach východného Slovenska? Aké konkrétne kroky urobíte na to, aby to bolo pre prípadných poľnohospodárov – živnostníkov rentabilné a nemuseli konkurovať s poddimenzovanými cenami produktov zo zahraničia?

Budeme podporovať poľnohospodárstvo v rámci východného Slovenska. Východoslovenská nížina bola v minulosti najsilnejším poľnohospodárskym regiónom (popri Žitnom ostrove), a preto máme na východe potenciál pre poľnohospodárstvo, ktoré vie vytvoriť veľký počet pracovných miest. Budeme presadzovať, aby škôlky, školy, nemocnice a ďalšie štátne zariadenia mali povinnosť odoberať lokálne poľnohospodárske komodity, čím vytvoríme ďalšiu výhodu pre východ, a to že sa budeme stravovať kvalitne a zdravo. 

Comment on this FAQ