Ako chcete zabrániť korupcii osôb vo verejných funkciách?

Riešením je nominácia ľudí s vysokým štandardom na hodnoty, ich doterajší kariérny postup, ako aj hmotná zodpovednosť, prísnejšie tresty za korupciu a kontrola verejných funkcií.

Comment on this FAQ