Peter Zavada

Mám 48 rokov, som ženatý a s manželkou Silviou máme jedného syna, ktorý študuje na lekárskej fakulte. Od roku 1996 pracujem v spoločnosti Zlievareň SEZ Krompachy a.s. na oddelení marketingu.

V období rokov 2014 – 2018 som pôsobil v komunálnej politike ako poslanec obecného zastupiteľstva. Počas tohto obdobia som sa začal intenzívnejšie zaujímať o politické dianie na Slovensku, pričom som si všímal prudko rastúcu nedôveru ľudí v politické strany a politikov. Politika by mala byť službou verejnosti, ktorou človek môže urobiť veľa dobrého, veľakrát za minimálne investície. Ide len o ochotu, odhodlanie a zanietenie pre hľadanie spoločného dobra. A tak som si uvedomil, že nemôžem len tak sedieť ako divák v hľadisku a kritizovať hráčov a trénera, ale je mojou morálnou povinnosťou pokúsiť sa prispieť k zmene aktívne. Začal som vnímať to, že nastáva čas zmeny politického spektra s ponukou novovznikajúcich politických strán. Som preto rád, že som mohol stáť pri začiatku formovania politickej strany Dobrá voľba.

Pracujem takmer 24 rokov v spoločnosti, ktorá dlhý čas pôsobí v hutníckom priemysle a počas tohto obdobia mala stále splnené odvodové povinnosti voči štátu, zamestnanci mali stále načas vyplatené mzdy a dodržiavala sa platobná disciplína. V súčasnosti ma však rozčuľujú mnohé zbytočné náklady, ktoré naváľal na podniky štát a jeho byrokraciu vnímam čoraz viac a citlivejšie. Viackrát som sa pýtal ako toto všetko zvládajú malí podnikatelia, ktorí nemajú na všetko človeka a musia mnohé povinnosti riešiť externe. Zákony a predpisy sú prešpikované nezmyslami, mnohé z nich sú len ďalšími zamaskovanými daňami a „obuškami“ v rukách úradníkov. A tak tí, ktorí pracujú a vytvárajú hodnoty, sú úkolovaní nezmyselnými povinnosťami a pokutovaní za ich nesplnenie. Mám obrovskú chuť a motiváciu toto všetko zmeniť. Preto aj stojím na strane tých, ktorí pracujú alebo vytvárajú pracovné miesta, ktorí ťahajú svojou prácou, nápadmi a podnikaním ekonomiku na Slovensku (hlavne na tom východnom), a ktorí sú hybnou silou našej spoločnosti.

Napriek tomu, že slovenskej ekonomike sa v poslednom čase celkom darí, regionálne rozdiely sa nezmenšujú, ale naopak sa prehlbujú. Slovensko je naša vlasť bez ohľadu na to, či žijeme v Bratislave, Rožňave, Kežmarku, Svidníku, Gelnici alebo v Prešove. Ľudia si zaslúžia mať príležitosti na dobrú a slušne zaplatenú prácu a na dôstojný život úplne všade. Štát musí byť tým, kto vytvára podmienky, zabezpečuje verejné statky a chráni tých, ktorí to z objektívnych dôvodov nedokážu sami. Chcem byť politikom, na ktorého sa s dôverou obrátia zamestnávatelia, podnikatelia i zamestnanci v nádeji, že ich konečne niekto vypočuje. Chcem byť ich hlasom a nádejou, že lavínu regulácií a byrokratického šikanovania možno zastaviť, že do tej džungle nezmyselných predpisov možno zaviesť rozum, poriadok a prehľadnosť.

CIEĽ:

– Zo strany štátu podpora takýchto firiem (stanoviť časový rámec pre zníženie odvodovej zaťaženosti)

– Investície, dotácie a štátne stimuly pre východ Slovenska

– Zníženie odvodovej zaťaženosti malých podnikateľov

– Podpora tvorby pracovných miest na východnom Slovensku

– Pravidlá musia byť nástrojom poriadku a spravodlivosti

– Slovensko nemôže byť rozdelené na bohatý západ a chudobný východ

Nastavenie rodinnej politiky na východe