Miriam Murgašová

Pracujem ako farmaceutická reprezentantka, čo mi dáva možnosť cestovať po celom východnom Slovenku. Vďaka tomu môžem vnímať nielen to, čo sa deje v Košiciach, ale aj rozdiely, ktoré sa prejavujú na severe a juhu východného Slovenska. Ide o rozdiely týkajúce sa životnej úrovne, pracovných príležitostí, štúdia a rôznych možností spoločenského a športového života. Z týchto miest a obcí je aj najvyšší odliv občanov či už do väčších miest alebo do iných štátov. Preto si myslím, že vytvorením príležitostí prispejeme nielen ku vyššej kvalite života a rozvoja daných miest a obcí, ale aj k základnému ľudskému právu a to ostať so svojou rodinou a starať sa o ňu. Je totiž veľmi smutné, že matky odchádzajú za prácou do zahraničia, zatiaľ čo ich deti ostávajú doma, a že dôchodcovia si nemôžu ani po rokoch práce dovoliť žiť dôstojne.

Môj vstup do politiky bol v podstate náhodou. O politické dianie som sa síce vždy zaujímala, no až posledné udalosti politickej scény ma utvrdili v tom, že je čas niečo zmeniť. Situácia na Slovensku jednoducho nenechala v poslednom období nikoho chladným, a preto keď som dostala šancu aktívne sa podieľať na nejakej ZMENE, tak som sa jej pevne chytila a rozhodla bojovať nielen za seba, ale za nás všetkých.